#

Andere vormen van flateigendom

Deze informatie gaat alleen over de splitsing in appartementsrechten. Dit heet ook wel 'horizontale eigendom'. De eigendom van het appartementsrecht is vergelijkbaar met die van een woonhuis. Een appartementsrecht is ook net als een woonhuis een zgn. registergoed, waarop u een hypothecaire financiering kunt krijgen.

Flatexploitatiecoöperatie
Een andere vorm van flateigendom is de 'flatexploitatiecoöperatie'. Men wordt lid van een coöperatie en dit lidmaatschap geeft de bevoegdheid tot gebruik van een bepaalde flatwoning. Het gebouw waarvan de flatwoning deel uitmaakt, is en blijft eigendom van de coöperatie.
Het grote verschil tussen beide vormen van eigendom is dus dat bij een appartementsrecht sprake is van mede-eigenaar zijn van een bepaald gedeelte van een gebouw met hieraan gekoppeld de gebruiksrechten van dat gedeelte. Bij het lidmaatschap van een coöperatie is alleen sprake van het gebruiksrecht van een flatwoning. Dit verschil komt o.a. duidelijk naar voren als een (hypothecaire) financiering nodig is. De notaris kan u hier meer over vertellen.