#

Tenslotte

De splitsing van een gebouw in appartementsrechten moet gebeuren bij notariële akte, die daarna in de openbare registers van de Dienst van het kadaster en de openbare registers wordt opgenomen.
De notariële akte bevat ook het Reglement van splitsing. De akte en het Reglement van splitsing zijn juridische stukken waarmee u niet dagelijks te maken heeft. Maar hierin staan wel al uw rechten en verplichtingen, de bevoegdheden van het bestuur en van de vergadering van eigenaars. Deze stukken vormen bovendien de basis voor uw financiële verplichtingen in de jaren dat u eigenaar bent. Het is dus van groot belang dat u de beschikking heeft over deze stukken als u overweegt een appartement te kopen. Voor advies, uitleg of verduidelijking kunt u de notaris benaderen. Tijdig ingewonnen advies kan u geld en zorgen besparen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Juli 2000