AD-Vi VvE Beheer
betrouwbaar en klantgericht!

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomst

VvE Belang organiseert jaarlijks gratis informatiebijeenkomsten voor VvE’s en appartementseigenaren. Dit jaar vindt er op 31 oktober a.s. een informatiebijeenkomst plaats in Eindhoven, waarbij ook ons kantoor weer vertegenwoordig zal zijn. Op deze ...
Lees meer »

Is noodverlichting verplicht

In veel appartementencomplexen is noodverlichting verplicht. In het Bouwbesluit staat dat in gebouwen waar meer dan 75 personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, noodverlichting verplicht is. Tevens dient de noodverlichting goed onderhouden te worden. Bij het ...
Lees meer »

Laadpunten elektrische auto’s op gemeenschappelijk terrein

    Parkeergarages en/of parkeerterreinen zijn een gemeenschappelijk bezit. Er is dus altijd toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor wijzigingen aan deze gemeenschappelijke bezitting. Bovendien is er voor het ...
Lees meer »

Aansprakelijkheid brandveiligheid

  Regelmatig zijn er nieuwsberichten over appartementencomplexen waar brand is uitgebroken. In de meeste gevallen ligt de oorzaak van de brand bij de bewoners. Aangaande de ...
Lees meer »

VVE-Beurs Den Bosch en Eindhoven

  Elk jaar organiseert VvE Belang GRATIS informatiebijeenkomsten in een aantal plaatsen, verspreid over het land. Op maandag 30 oktober 2017 vindt er een VVE Beurs plaats in Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Op deze ...
Lees meer »

Administrateur van de VvE

  Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk voor VvE-leden en bestuurders ...
Lees meer »

Wetsvoorstel verbeteren functioneren Vve's

  Op 24 mei jl. is het wetsvoorstel Verbeteren Functioneren VvE’s aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek de werking van ...
Lees meer »

Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en ...
Lees meer »

Het dak van uw VvE dient in 2024 asbestvrij te zijn!

Het is verboden sinds 1993 in Nederland om asbest te gebruiken in de bouw. In het verleden werd er op grote schaal asbest gebruikt. Vanaf 2024 voert de Nederlandse overheid een verbod in op asbestdaken. ...
Lees meer »

Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming

VvE’s en individuele appartementseigenaren hebben sinds 15 september 2016 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het aanbrengen van isolatie op het  gebouw.Ook is er de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen ...
Lees meer »

Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendapunten die niet op de agenda staan, maar waarover wel besluiten worden ...
Lees meer »

Wetswijziging appartementsrecht

Waarschijnlijk zal na 1 januari 2017 de aanpassing van het appartementsrecht in werking treden. Deze aanpassing heeft als doel het functioneren van de VvE te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van ...
Lees meer »

Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan een woning waarvan ...
Lees meer »

Fusie Rabobanken

Sinds 1 januari jl. zijn de lokale Rabobanken gefuseerd tot één bank met één vergunning. Dit heeft als gevolg dat het spaargeld van uw VvE gegarandeerd wordt tot een bedrag van € 100.000,-. Ook als ...
Lees meer »

VvE Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze. OpstalverzekeringDe opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE. Dit is een van de belangrijkste verzekeringen. De opstalverzekering dekt de schade aan ...
Lees meer »

Verplicht minimumbedrag voor onderhoud en herstel van woningen

Momenteel wordt er aan een wetsvoorstel gewerkt, welke de VvE verplicht geld te sparen.  Het minimaal te sparen bedrag zal vermoedelijk gebaseerd worden op een percentage van de herbouwwaarde ...
Lees meer »

Energiebesparende maatregelen

Sinds 8 juni jl. is het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen. Energieverbruik in een appartementencomplex wordt steeds belangrijker. Eigenaren maar ook mogelijke kopers wensen een laag energieverbruik. ...
Lees meer »

Vluchtplan

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met de mede eigenaren maakt voor het geval er in uw appartementencomplex brand uitbreekt. Een vluchtplan bevat onder meer ...
Lees meer »

SKW Certificering

U als appartementseigenaar bent verplicht om samen met de andere eigenaars in het appartementencomplex het gebouw goed te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig groot onderhoud. Om dit alles goed te regelen, ...
Lees meer »

Appartementsclausule opstalverzekering

Voor de bewoners van een appartementencomplex is het belangrijk de appartementsclausule op ...
Lees meer »

Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?Allereerst moet er een akkoord van de Algemene Ledenvergadering komen alvorens het is toegestaan om ...
Lees meer »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk wordt er vanuit gegaan dat ...
Lees meer »

Oplaadpunt electrische auto

Overweegt u, als appartementseigenaar, om een elektrische auto te kopen of te leasen? Dan is het zinvol om, voordat u tot aanschaf over gaat, bij uw Vereniging van Eigenaren te informeren wat de mogelijkheden zijn ...
Lees meer »

Stemmen in de VvE

Het bezit van een woning in de vorm van een appartementsrecht brengt met zich mee dat u met uw mede-eigenaren beslissingen moet nemen over van alles en nog wat. Het nemen van rechtsgeldige besluiten in ...
Lees meer »

Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex. In principe zijn eigenaren vrij om wijzigingen aan te brengen in hun privé-gedeelten. Voor gemeenschappelijke ...
Lees meer »

Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds van de VvE nu moet worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting.
Lees meer »

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Sinds 1 mei 2008 is ...
Lees meer »

AD-Vi Diensten

Consultancy

Administratieve & Fiscale dienstverlening

Salarisadministratie

VvE Beheer