#

Nieuws

Nieuws

#
Informatiebijeenkomst

VvE Belang organiseert jaarlijks gratis informatiebijeenkomsten voor VvE’s en appartementseigenaren.

#
Is noodverlichting verplicht?

In veel appartementencomplexen is noodverlichting verplicht. In het Bouwbesluit staat dat in gebouwen waar meer dan 75 personen gelijktijdig aanwezig …

#
Laadpunten elektrische auto’s op gemeenschappelijk terrein

Parkeergarages en/of parkeerterreinen zijn een gemeenschappelijk bezit. Er is dus altijd toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor wijzi…

#
Aansprakelijkheid brandveiligheid

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder/dga die ook werkt voor de bv blijft in 2019 € 45.000,-. Een lager gebruikelijk loon kan wel, ma…

#
VvE-Beurs Den Bosch en Eindhoven

Elk jaar organiseert VvE Belang GRATIS informatiebijeenkomsten in een aantal plaatsen, verspreid over het land.

Op maandag 30 oktober 2017 vindt er e…

#
Administrateur van de VvE

Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk …

#
Wetsvoorstel verbeteren functioneren Vve's

Op 24 mei jl. is het wetsvoorstel Verbeteren Functioneren VvE’s aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht i…

#
Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en vrije tijd…

#
Het dak van uw VvE dient in 2024 asbestvrij te zijn!

Het is verboden sinds 1993 in Nederland om asbest te gebruiken in de bouw. In het verleden werd er op grote schaal asbest gebruikt.

Vanaf 2024 voert …

#
Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming

VvE’s en individuele appartementseigenaren hebben sinds 15 september 2016 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het aanbrengen van isolatie o…

#
Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendap…

#
Wetswijziging appartementsrecht

Waarschijnlijk zal na 1 januari 2017 de aanpassing van het appartementsrecht in werking treden. Deze aanpassing heeft als doel het functioneren van de…

#
Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan …

#
Fusie Rabobanken

Sinds 1 januari jl. zijn de lokale Rabobanken gefuseerd tot één bank met één vergunning. Dit heeft als gevolg dat het spaargeld van uw VvE gegarandeer…

#
VvE verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze.

Opstalverzekering
De opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE…

#
Verplicht minimumbedrag voor onderhoud en herstel van woningen

Momenteel wordt er aan een wetsvoorstel gewerkt, welke de VvE verplicht geld te sparen. Het minimaal te sparen bedrag zal vermoedelijk gebaseerd word…

#
Energiebesparende maatregelen

Sinds 8 juni jl. is het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen.

Energieverbruik in een appartementencompl…

#
Vluchtplan

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met de mede eigenaren maakt voor het geval er in uw appartementencomplex brand uitbreekt. …

#
SKW Certificering

U als appartementseigenaar bent verplicht om samen met de andere eigenaars in het appartementencomplex het gebouw goed te onderhouden en een onderhoud…

#
Appartementsclausule opstalverzekering

Voor de bewoners van een appartementencomplex is het belangrijk de appartementsclausule op te (laten) nemen in de verzekeringsvoorwaarden.

Het verz…

#
Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?

Allereerst moet er een akkoord van de Algemene…

#
Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge
Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk …

#
Oplaadpunt elektrische auto

Overweegt u, als appartementseigenaar, om een elektrische auto te kopen of te leasen?

Dan is het zinvol om, voordat u tot aanschaf over gaat, bij uw …

#
Stemmen in de VvE

Het bezit van een woning in de vorm van een appartementsrecht brengt met zich mee dat u met uw mede-eigenaren beslissingen moet nemen over van alles e…

#
Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex.
In principe …

#
Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds…

#
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook s…