advivvebeheer.nl-actueel (1).jpg

Nieuws

Nieuws

energielabel-bedrijfspand (1).jpg
Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur

Als u uw appartement verkoopt of verhuurt, bent u verplicht de nieuwe koper of huurder een energielabel van uw woning overhandigen. Het energielabel g…

jaarrekening-vve.jpg
De jaarrekening van de VvE

Het is wettelijk voorgeschreven dat de jaarrekening van VvE’s elk jaar vóór 1 juli moet zijn vastgesteld.

In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat…

Uitbesteden vve beheer.jpg
Vier redenen om VvE beheer uit te besteden

Veel VvE’s denken erover om het beheer van de vereniging uit te besteden. Vaak zijn het de kosten die de VvE tegenhoudt of de gedachte dat uitbestedin…

Kamer-van-Koophandel-KVK.jpg
Moet de VvE de functie van bestuurder opgeven bij de KvK

Sinds 2008 is het verplicht om VvE’s in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de KvK-inschrijving hoeft niet vermeld te…

led-lampen..jpg
Besparen met ledverlichting

De stijgende energieprijzen hebben voor Nederlandse huishoudens een grote impact op de energierekening. Alle mogelijkheden om te besparen zijn dus moo…

Auto-opladen-parkeergarage.jpg
Laadpalen en elektrische auto's in de parkeergarage van de VvE

In Nederland komen steeds meer elektrische auto’s en laadpalen. Dit geeft risico’s in ondergrondse parkeergarages. Het risico zit vooral in de elektri…

Wettelijk CO-stelsel.jpg
Het wettelijk CO-stelsel

Vanaf 1 april 2023 is een nieuwe wetgeving in werking getreden om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken: het wettelijk CO-…

Stimuleringslening.jpg
Stimuleringslening kleine VvE

SVn biedt kleine VvE’s een aantrekkelijke en verantwoorde financiering voor het nemen van energiebesparende maatregelen en eventueel achterstallig ond…

Beheer Veldhoven VvE.jpeg
Subsidie voor advies over oplaadpunten voor VvE’s

Voor vragen over de mogelijkheden en de brandgevaarlijkheid van laadpunten voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld in parkeergarages, is er nu voor VvE’…

VvE beheer Veldhoven 3.jpg
Wat mag een bestuur in geval van nood

Bij een calamiteit, zoals een brand of een lekkage in het gebouw van een VvE moet er vaak snel gehandeld worden. De oorzaak zal zo snel mogelijk opgel…

building-5.png
Verbouw van appartement

Indien een appartement wordt gekocht, zal een eigenaar in veel gevallen het appartement gaan verbouwen. Voor een verbouwing van het privégedeelte is g…

AD-Vi VvE Beheer.jpg
Hang- en sluitwerk voor VVE of voor eigenaar?

Afhankelijk van het modelreglement dat van toepassing is op uw VvE is het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het hang- en sluitwerk. Er…

Beheerder VvE Veldhoven.jpg
Nieuw modelreglement kleine VvE ‘s

Er is weer een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE), speciaal voor kleine VvE’s.

Betekenis decharge.jpg
Betekenis ‘decharge’

Vaak staat op de agenda van een VvE vergadering het onderwerp ‘decharge’. Over het verlenen van decharge bestaan nogal wat misverstanden.

VvE Veldhoven.jpg
Rookmelders verplicht vanaf juli 2022

Vanaf juli 2022 is de VvE verplicht rookmelders te plaatsen. Deze verplichting bestond al voor gebouwen van 2003 en jonger, maar geldt vanaf juli 2022…

VVE beheerder Veldhoven.jpg
Mag de VvE een AED plaatsen?

Ondanks dat een bestuur van een VvE vaak welwillend tegenover een AED (Automatische Externe
Defibrillator) in de entree staat, mag een VvE mag echter …

building-5.png
Toestemming nodig bij aanbouw?

Indien een eigenaar een dakkapel, aanbouw of dakopbouw wil plaatsen, is hiervoor toestemming van
de vergadering vereist.

AD-Vi VvE Beheer.jpg
Is kamergewijze verhuur in VvE toegestaan?

Het gebeurt steeds vaker dat een woonappartement door meerdere personen – die onderling geen
huishouden vormen – wordt gebruikt.

newspaper-2.png
Is noodverlichting verplicht?

In veel appartementencomplexen is noodverlichting verplicht. In het Bouwbesluit staat dat in gebouwen waar meer dan 75 personen gelijktijdig aanwezig …

newspaper-1.png
Laadpunten elektrische auto’s op gemeenschappelijk terrein

Parkeergarages en/of parkeerterreinen zijn een gemeenschappelijk bezit. Er is dus altijd toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor wijzi…

building-2.jpg
Aansprakelijkheid brandveiligheid

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder/dga die ook werkt voor de bv blijft in 2019 € 45.000,-. Een lager gebruikelijk loon kan wel, ma…

william-iven-8515-unsplash.jpg
Administrateur van de VvE

Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk …

newspaper-1.png
Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en vrije tijd…

newspaper-2.png
Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendap…

building-3.png
Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan …

newspaper-1.png
VvE verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze.

Opstalverzekering
De opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE…

newspaper-2.png
Energiebesparende maatregelen

Energieverbruik in een appartementencomplex wordt steeds belangrijker. Eigenaren maar ook mogelijke kopers wensen een laag energieverbruik. Een laag v…

building-5.png
Vluchtplan

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met de mede eigenaren maakt voor het geval er in uw appartementencomplex brand uitbreekt. …

building-2.jpg
SKW Certificering

U als appartementseigenaar bent verplicht om samen met de andere eigenaars in het appartementencomplex het gebouw goed te onderhouden en een onderhoud…

newspaper-1.png
Appartementsclausule opstalverzekering

Voor de bewoners van een appartementencomplex is het belangrijk de appartementsclausule op te (laten) nemen in de verzekeringsvoorwaarden.

Het verz…

building-4.png
Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?

Allereerst moet er een akkoord van de Algemene…

building-5.png
Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge
Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk …

building-3.png
Stemmen in de VvE

Het bezit van een woning in de vorm van een appartementsrecht brengt met zich mee dat u met uw mede-eigenaren beslissingen moet nemen over van alles e…

newspaper-2.png
Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex.
In principe …

newspaper-1.png
Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds…

building-2.jpg
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook s…