#

Hang- en sluitwerk voor VVE of voor eigenaar?

 

Afhankelijk van het modelreglement dat van toepassing is op uw VvE is het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het hang- en sluitwerk. Er zijn verschillen in de modelreglementen.

 

Modelreglementen 1973 en 1983

Als voor uw VvE het modelreglement 1973 of 1983 van toepassing is verklaard, behoort al het hang- en sluitwerk – ook dat van deuren en ramen in de buitengevel – tot individueel onderhoud en is dus ook voor rekening van de individuele eigenaren. Dit geldt tevens voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten.

 

Modelreglementen 1992, 2006 en 2017

Bij deze modelreglementen behoort het onderhoud van de privé-binnendeuren en -ramen tot individueel onderhoud en is dus voor rekening van de individuele eigenaar. Het onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren in de buitengevel is de verantwoordelijkheid van de VvE. De VvE dient hiervoor het onderhoud dus ook betalen. Dit geldt ook voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten.