VVE beheerder Veldhoven.jpg

Mag de VvE een AED plaatsen?

 

Ondanks dat een bestuur van een VvE vaak welwillend tegenover een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de entree staat, mag een VvE mag echter niet het besluit nemen om een AED te installeren (dat hangt samen met de doelstelling in de akte van splitsing). Doet de VvE dat toch, dan is het besluit nietig. 

 

Het doel van de VvE is het beheer van het gebouw en alles wat erbij hoort, zoals de installaties. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars, voor zover die samenhangen met de taken van de VvE. Het installeren van een AED valt niet binnen de taken van de VvE. De ledenvergadering kan dus niet het besluit nemen om het apparaat te laten installeren – en al helemaal niet op kosten van de VvE. De beheerder mag het natuurlijk ook niet doen. 

 

Toestemming ledenvergadering

Als een AED door een groep eigenaars wordt aangeschaft, dienen de kosten voor aanschaf, installatie en onderhoud betaald te worden door die eigenaars. De VvE mag daarin niet betrokken worden. De ledenvergadering kan aan die mensen toestemming geven om het apparaat op te hangen in de entree – of een andere gemeenschappelijke ruimte. Een dergelijk besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid.

 

Er zijn heel wat VvE’s die al een AED hebben aangeschaft (of er een huren). De kosten worden betaald door de VvE. Toen het voorstel werd aangenomen, werd de AED gezien als de aanschaf van een nieuwe installatie door de VvE. Het gaat in dat geval dus niet alleen om de toestemming om iets op te hangen in de gemeenschappelijke hal, maar om de aanschaf van een nieuwe installatie. Daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid nodig. Echter, noch bestuurders, noch de gezamenlijke eigenaars hebben de bevoegdheid om zo’n besluit te nemen en het apparaat aan te schaffen op kosten van de VvE. Het behartigen van gezondheidsbelangen maakt geen deel uit van de doelstelling van de VvE. Wanneer een of meer eigenaars het niet eens zijn met de aanschaf van het apparaat, wordt in dat geval dus niet gehandeld in het belang van alle eigenaars.

 

Als de AED toch op kosten van de VvE is aangeschaft, kan alsnog een beroep worden gedaan op het destijds genomen besluit. Het besluit wordt dan geacht niet genomen te zijn. Gesteld kan worden dat de meebetaling aan de aanschaf van de AED destijds onverschuldigd was. Een eigenaar kan daarom terugbetaling van zijn aandeel in de kosten terugvorderen. Deze vordering verjaart echter door verloop van vijf jaar. Werd de AED langer dan vijf jaar geleden aangeschaft, dan heeft een eigenaar geen recht meer op terugbetaling van zijn aandeel in de aanschaf van de AED.