#

Nieuw modelreglement kleine VvE ‘s

 

Er is weer een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE), speciaal voor kleine VvE’s.

 

De standaard modelreglementen zijn niet geschreven voor kleine VvE’s. Niet elke notaris houdt daar bij splitsing voldoende rekening mee. Het nieuwe modelreglement is speciaal gemaakt voor VvE’s met 2 of 3 appartementsrechten, maar ook iets grotere VvE’s (tot 5 appartementen) kunnen dit modelreglement gebruiken.

 

Het nieuwe modelreglement is eenvoudiger opgezet dan de standaard modelreglementen. 

 

Dit zijn de bijzonderheden:

  • Er zijn artikelen weggelaten die niet persé in het modelreglement hoeven te staan., bijvoorbeeld zaken die al in de wet zijn geregeld.

  • Alle besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Met slechts 2 of 3 eigenaren wordt een gekwalificeerde meerderheid namelijk toch niet bereikt. Dat staat in feite gelijk aan unanimiteit. Daarnaast is er een regeling voor het geval dat de stemmen staken (de helft vóór, de helft tegen). Een deskundige neemt dan een bindend besluit.

  • In plaats van een opsomming van wat wel gemeenschappelijk is, staat in het modelreglement kleine VvE ‘s een opsomming van wat niet gemeenschappelijk is.

  • In een kleine VvE is het vaak niet te doen om een kascommissie de jaarrekening te laten controleren. Daarom staat in het nieuwe modelreglement dat de verplichting tot kascontrole vervalt als de jaarrekening unaniem wordt goedgekeurd.

  • In een kleine VvE zijn bestuursfuncties vaak lastig te verdelen. Daarom zijn in het nieuwe modelreglement kleine VvE ‘s alle leden ook bestuurder. Zij moeten wel door de vergadering gekozen worden.

  • Er is een regeling die voorziet in een oplossing als de andere eigenaar niet te bereiken is of nergens aan meewerkt.