Beheer Veldhoven VvE.jpeg

Subsidie voor advies over oplaadpunten voor VvE’s

 

Voor vragen over de mogelijkheden en de brandgevaarlijkheid van laadpunten voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld in parkeergarages, is er nu voor VvE’s een subsidieregeling voor een oplaadpuntenadvies van een deskundige.

 

Vragen bij de aanleg van een laadpunt zijn onder andere:

  • Wat is de meerjarige prognose van de laadbehoefte van de VvE met een perspectief van minimaal tien jaar?

  • Hoe en waar is dat mogelijk (bijvoorbeeld in een parkeergarage onder het appartementsgebouw)?

  • Wat is de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast dreigt te raken?

  • Wat is de optimale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten?

  • Hoe kan dit (brand)veilig worden gerealiseerd?

  • Wat is de borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten?

  • Wat is een eerlijke kostenverdeling tussen de leden van de VvE?

 

Subsidieregeling

VvE’s kunnen via RVO.nl subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van € 1.500,-. In het deskundigenadvies moeten in elk geval de hiervoor genoemde vragen behandeld worden. Aanvragen kunnen vanaf 24 januari 2022 worden ingediend met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. 

 

Nieuwe wetgeving

De geldende wetgeving wordt per 1 juli 2023 vereenvoudigd. Individuele appartementseigenaren kunnen in de toekomst eenvoudiger besluiten om een oplaadpunt aan te leggen op hun eigen privéparkeervak of op de gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Momenteel is hiervoor een meerderheidsbesluit van de VvE vereist. Er komt volgens de nieuwe regels straks alleen een meldingsplicht. Uiteraard moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, met name omtrent brandveiligheid.

 

Als beheerder van appartementencomplexen krijgt AD-Vi VVE Beheer vaak vraagstukken over laadpalen. Er zijn binnen de VvE veel mogelijkheden, waarbij men ook toekomstgericht dient te denken. Laat u goed adviseren door uw VvE-beheerder te Veldhoven.