#

Traplift in trappenhuis VvE en andere voorzieningen

 

Voor het plaatsen van een traplift in een gemeenschappelijk trappenhuis is altijd toestemming nodig van een VvE. Een VvE is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, maar stelt ook de regels op voor het gebruik van de gezamenlijke ruimten. 

 

Een VvE kan toestemming alleen weigeren met zwaarwegende argumenten, bijvoorbeeld omdat een traplift ervoor zorgt dat andere bewoners de gedeelde trap niet meer goed kunnen gebruiken. Wanneer een aanvrager en de VvE het niet eens worden, kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. In het algemeen kan worden gesteld dat het recht van een bewoner om veilig in zijn/haar woning te komen, zwaar telt.

 

Traplift vergoed via de gemeente

Vaak wordt een traplift vergoed vanuit de Wmo. Een gemeente moet de aanvraag wel eerst goedkeuren. Bij die beoordeling door de Wmo-consulent is de medische situatie van de aanvrager leidend. De gemeente beoordeelt uiteraard ook of plaatsing van een traplift op een gedeelde trap past binnen de wettelijke kaders, maar is er niet om de belangen van de aanvrager en medebewoners tegen elkaar af te wegen. Wel is de gemeente verplicht de installatie te melden bij de VvE, zodat zij zich hierover kan uitspreken.

 

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor andere voorzieningen.