building-5.png

Verbouw van appartement

 

Indien een appartement wordt gekocht, zal een eigenaar in veel gevallen het appartement gaan verbouwen. Voor een verbouwing van het privégedeelte is geen toestemming nodig van de VvE, zolang er niet verbouwd wordt aan de gemeenschappelijke delen. Denk bij gemeenschappelijke delen aan dragende muren, buitenkozijnen en leidingen die ook ten dienste staan van andere appartementen. Indien toch verbouwingen hieraan nodig zijn, is in dit geval vóór de verbouwing toestemming van de vergadering vereist. In sommige gevallen is zelfs een wijziging van de splitsingsakte vereist. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een eigenaar een gemeenschappelijke vliering bij het appartement wil betrekken of gaat verbouwen in strijd met de bestemming van het appartement.

 

De vereniging kan, ondanks dat voor een verbouwing in het privégedeelte geen toestemming nodig is, wel regels verbinden aan de verbouwing. Deze regels kan de vereniging vastleggen in het huishoudelijk reglement, om overlast tijdens verbouwingen zoveel mogelijk te beperken.

 

In een huishoudelijk reglement kan het gebruik, beheer en onderhoud van de privégedeelten nader worden geregeld. Ook kunnen regels ter voorkoming van (geluids)hinder in het huishoudelijk reglement vastgesteld worden. Het is dus aan te raden om in het huishoudelijk reglement nadere voorschriften op te nemen voor verbouwingen aan het appartement. Deze gestelde voorschriften dienen wel een voldoende redelijk doel te dienen en moeten gericht zijn op het voorkomen van onredelijke hinder.

 

Wat kan men zoal vastleggen in het huishoudelijk reglement met betrekking tot verbouwingen? Denkt u hierbij aan:

  • Het tijdstip van de werkzaamheden.

  • Toegang tot het gebouw, zoals het afsluiten van deuren.

  • Gebruik van de lift, ter voorkoming van schade aan de lift.

  • Opstelplaatsen van afvalcontainers, ter voorkoming van parkeeroverlast of dat de doorgang wordt beperkt.

  • Schoonmaken en – houden van gangen en galerijen gedurende de verbouwing.

  • Maatregelen ter voorkoming van stofhinder, zoals dagelijkse reiniging entree.

  • Tijdig aankondigen van verbouwingen aan bestuur en bewoners, zodat men goed geïnformeerd is.

 

Kortom: een heldere regelgeving zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten bij een verbouwing en kan een hoop irritatie voorkomen.