#

Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds van de VvE nu moet worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Iedere appartementseigenaar wordt van rechtwege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartemenseigenaars. De VvE voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

Het reservefonds
Een eigenaar van een appartement betaald meestal maandelijks servicekosten. Deze servicekosten zijn nodig om gemeenschappelijke uitgaven te betalen, zoals de opstalverzekering van het appartementengebouw, de schoonmaak en de verlichting van de gezamelijke ruimten in het gebouw.

Ook wordt van de servicekosten het groot onderhoud betaald, bijvoorbeeld de vernieuwing van het dak of het schilderwerk. Omdat deze kosten niet elk jaar voorkomen, wordt hiervoor een reservefonds gevormd. Iedere VvE is wettelijk verplicht voor het gebouw een reservefonds te hebben. Voor de omvang van het reservefonds zijn geen wettelijke regels.

Aandeel in reservefonds
Omdat iedere appartementseigenaar vanuit de servicekosten bijdraagt aan het reservefonds, heeft deze ook recht op zijn aandeel in het reservefonds. Het aandeel in het reservefonds van de VvE is afhankelijk van de grootte of de taxatiewaarde van het appartement. Niet iedere appartementseigenaar heeft dus een even groot aandeel in het reservefonds. Vaak betalen eigenaren van de grotere (duurdere) appartementen ook meer servicekosten, in feite sparen zij dan ook meer voor het reservefonds dan de eigenaren van kleine appartementen. De appartementseigenaar kan zijn aandeel in het reservefonds niet opeisen, maar dit heeft wel gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Fiscale gevolgen

Eigen woning
De Hoge Raad heeft in het verleden besloten dat het reservefonds geen onderdeel uitmaakt van de eigen woning. Hierbij wordt aangesloten bij de Wet WOZ, waarin bij de bepaling van de waarde van een appartement de invloed van een onderhoudsreserve van een VvE wordt uitgeschakeld, omdat het gedeelte van de verkoopprijs dat betrekking heeft op deze reserve geen deel uitmaakt van de prijs die wordt betaald voor de onroerende zaak zelf.

Box 3
Het lidmaatschapsrecht van een VvE dient volgens de Hoge Raad te worden aangemerkt als een vermogensrecht dat in de rendementsgrondslag van box 3 dient te worden opgenomen. De appartementseigenaren dienen dus hun aandeel in het reservefonds van de VvE voortaan als bezitting in box 3 op te nemen.

Voorgaande jaren
Indien de aangifte inkomstenbelasting over voorgaande jaren reeds is ingediend zonder rekening te houden met het aandeel in het reservefonds, dan hoeft u dit niet zelf te melden bij de Belastingdienst.

Tip
Indien u bestuurder bent van de VvE, sluit dan steeds voor het einde van het jaar de onderhoudscontracten voor het komende jaar af. U mag dan bij de berekening van het vermogen van de VvE de post 'Nog te ontvangen facturen' opnemen. Daarmee wordt het vermogen van de VvE (en dus het aandeel van de eigenaar daarin) verkleind.

Het aandeel in het reservefonds van de VvE moet door de appartementseigenaren bij de jaarlijkse belastingaangifte voortaan in box 3 worden aangegeven. De aangiften over 'oude' jaren worden niet gecorrigeerd.