building-2.jpg

Aansprakelijkheid brandveiligheid

 

Regelmatig zijn er nieuwsberichten over appartementencomplexen waar brand is uitgebroken. In de meeste gevallen ligt de oorzaak van de brand bij de bewoners. Aangaande de brandveiligheid dient ook de VvE een rol op zich te nemen, om geen risico te lopen.

 

Aansprakelijkheid

Het uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er regels zijn die bepalen dat een ander de schade dient te vergoeden. Een voorbeeld hierin is dat een gebrek in het appartementencomplex tot aansprakelijkheid kan leiden. In dit geval zijn alle leden van een VvE aansprakelijk vanwege het feit dat zij allen (gedeeltelijk) eigenaar zijn van een opstal. Er hoeft dan niet direct sprake te zijn van een fout. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. De wet zegt hierover het volgende: ‘ De bezitter (of eigenaar) van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk’.

 

Wanneer een VvE bijvoorbeeld jarenlang niets doet aangaande de onderhoud van de brandveiligheidssystemen en vervolgens bij brand blijkt dat deze niet (afdoende) werken, dan kan dit tot aansprakelijkheid leiden voor de als gevolg daaraan ontstane schade.

 

Taak VvE

Het doel van de VvE is om het gebouw en de gronden te beheren en hierbij de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren te behartigen. Voorzieningen met betrekking tot de rook- en branddetectie en de brandbestrijding behoren tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de VvE. Deze dienen derhalve door de VvE te worden onderhouden, en indien nodig te worden vervangen. Het is derhalve belangrijk om er zorg voor te dragen dat alle installaties voldoen aan de eisen en dus te zorgen voor preventieve (veiligheids-) maatregelen. Indien het appartementencomplex helemaal in orde is en voldoet aan de eisen, dan is de kans op een goede afloop bij een eventuele brand aanzienlijk groter en daarbij geldt dan ook dat de VvE er dan alles aan heeft gedaan om aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van brand te voorkomen.