william-iven-8515-unsplash.jpg

Administrateur van de VvE

Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk voor VvE-leden en bestuurders wat er precies bedoeld wordt met de term en wat de functie is van de administrateur.

 

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is in 1992 compleet vernieuwd. Eén van de wijzigingen is de modernisering van het woord- en taalgebruik. Begrippen die in het dagelijks spraakgebruik minder of niet meer voorkwamen zijn geschrapt en vervangen. Eén van die begrippen is administrateur. Het nieuwe BW gebruikt niet meer de term administrateur, maar de term bestuurder.

 

De term administrateur moet dus gelezen worden als de term bestuurder. De oude aktes hoeven niet te worden gewijzigd en in andere stukken van de VvE, zoals het Huishoudelijk Reglement, kan de term administrateur aangehouden worden. De termen betekenen in beginsel hetzelfde. Alle bepalingen uit de wet waarin over het bestuur van de VvE gesproken wordt, zijn dus ook van toepassing op de administrateur van de VvE.