Auto-opladen-parkeergarage.jpg

Laadpalen en elektrische auto's in de parkeergarage van de VvE

 

 

In Nederland komen steeds meer elektrische auto’s en laadpalen. Dit geeft risico’s in ondergrondse parkeergarages. Het risico zit vooral in de elektrische auto’s. Als de batterij van een elektrische auto beschadigd raakt, kan deze in brand vliegen. Een beschadiging van de batterij van een elektrische auto kan leiden tot een felle, snel uitslaande brand welke niet eenvoudig te stoppen is. De enige manier om een brandende batterij te blussen, is deze heel lang te koelen. Tevens kan in een parkeergarage de brandweer moeilijker bij een brandende auto komen, waardoor het vuur dus ook minder makkelijk te doven is.

 

Uiteraard dienen bestuurders rekening te houden met de risico’s van elektrische auto’s, maar ook VvE’s kunnen maatregelen nemen om de risico op brand in een ondergrondse parkeergarage en de gevolgen hiervan te verkleinen:

 

1.       Laadpalen en bekabeling laten plaatsen door een gecertificeerd installateur en regelmatig laten controleren.

2.       Controleren van de aansluitwaarden: is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat geïnstalleerd wordt in de parkeergarage.

3.       Een ondertekend opleverdocument vragen. Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.

4.       Rook- en koolmonoxidemelders installeren.

5.       Laadpalen en oplaadkabels beschermen tegen beschadiging. Gebruik deze niet als ze beschadigd zijn.

6.       Elektrische auto’s en laadpalen dicht bij de in- of uitgang zetten. De brandweer kan er dan gemakkelijker bij komen.

7.       Zorgen voor duidelijke instructies, zodat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen in het geval van brand.

8.       Beschadigde elektrische auto’s niet toelaten in de parkeergarage. Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan, het liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.

9.       Installeren en beheren van de laadpalen vanuit één punt. Laat bewoners niet elk hun eigen laadpaal installeren. De VvE-beheerder kan bijvoorbeeld de installatie en het beheer van alle laadpalen in de parkeergarage centraal regelen.

 

Als u vragen over de risico’s van laadpalen en elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages heeft, helpt​​ AD-Vi VVE Beheer te Veldhoven u graag verder.