#

Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming


VvE’s en individuele appartementseigenaren hebben sinds 15 september 2016 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het aanbrengen van isolatie op het  gebouw.

Ook is er de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor het op laten stellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen’ MJOP), energieadvies en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming.
 
Voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt de subsidie ongeveer 20 procent van de kosten.

 

Hoogrendementsglas en isolatie.
Het betreft de maatregel aan de ‘schil’ van het gebouw. Enkele voorbeelden zijn de isolatie van het dak, gevel en bodem/vloer en de vervanging van glas door hoogrendementsglas. Tot 1 maart 2017 is deze regeling voorlopig van kracht.

Begeleiding en advies.
Voor een energieadvies, procesbegeleiding en een groen MJOP kunnen VvE’s een subsidie krijgen tot 75% van de kosten.