#

Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex.


In principe zijn eigenaren vrij om wijzigingen aan te brengen in hun privé-gedeelten. Voor gemeenschappelijke zaken is echter altijd toestemming nodig van de vergadering van eigenaren. Daarbij is het belangrijk te weten dat binnen het eigen appartement vaak ook gemeenschappelijke zaken aanwezig zijn, bijvoorbeeld de buitengevel met daarbij ook de raamkozijnen, het glas en de deuren in de gevel.
De gemeenschappelijke delen behoren toe aan de gezamenlijke eigenaren, één eigenaar kan hier dus niet zonder toestemming een wijziging in aanbrengen. Om te bepalen of er toestemming van de vergadering nodig is voor een verbouwing, dient dus te worden bepaald in hoeverre de verbouwing betrekking heeft op de gemeenschappelijke gedeelten.

Om tijdens de vergadering van eigenaren een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen, dient minimaal de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen aanwezig te zijn. Vervolgens dient te worden vastgesteld of het een ingrijpende verbouwing betreft.
Een minder ingrijpende verbouwing wordt aangenomen met volstrekte meerderheid van stemmen; dat houdt in dat van het aantal uitgebrachte stemmen de helft + 1 voor stemt.

 

Een ingrijpende verbouwing wordt aangenomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen; dat houdt in dat van het aantal uitgebrachte stemmen tenminste 2/3 voor stemt. Bij een gekwalificeerde meerderheid dient ook minimaal 2/3 van het totaal aantal stemmen aanwezig te zijn.

Daarnaast is het zo dat voor bepaalde wijzigingen aan de gemeenschappelijke en privé-gedeelten wijziging van de splitsingsakte nodig is. De splitsingsakte dient er voor de gemeenschappelijke en privé-gedeelten van het complex duidelijk en precies aan te geven, zodat daaruit de waarde van het appartementsrecht is op te maken. Het is belangrijk dat de in de splitsingsakte weergegeven situatie overeenstemt met de werkelijkheid. Indien een eigenaar een verbouwing wil uitvoeren in een gemeenschappelijk of privé-gedeelte, waardoor zijn privé-gedeelte wordt verkleind of vergroot, dan dient tenminste een 4/5 deel van de stemgerechtigde leden daarvoor toestemming te geven. Indien de splitsing in appartementsrechten voor 19 februari 2005 heeft plaatsgevonden dienen alle appartementseigenaren hiervoor toestemming te geven. Indien een verbouwing een gemeenschappelijk of privé-gedeelte vergroot of verkleint dient dit gewijzigd te worden in de splitsingsakte.