#

Verplicht minimumbedrag voor onderhoud en herstel van woningen

Momenteel wordt er aan een wetsvoorstel gewerkt, welke de VvE verplicht geld te sparen.  Het minimaal te sparen bedrag zal vermoedelijk gebaseerd worden op een percentage van de herbouwwaarde van het appartementencomplex, maar dit is nog niet definitief vastgesteld.  Indien de VvE al goed onderhoud pleegt en gelden reserveert op basis van een goed opgesteld meer jaren onderhoudsplan, dan kan er van dit percentage worden afgeweken. 

 

VvE’s die op dit moment al goed functioneren, zullen geen nadelen ondervinden aan de nieuwe wetgeving. Het wetsvoorstel is met name bedoeld om een VvE beter te laten functioneren en te zorgen voor beter onderhoud van de appartementencomplexen.  

 

Naast de verbetering van het onderhoud wil men met het wetsvoorstel ook duurzaamheid bereiken. Het is de bedoeling dat de VvE in de nabije toekomst een lening kan afsluiten voor uit te voeren onderhoud en verduurzaming. Momenteel is het voor een VvE wettelijk niet toegestaan een lening aan te gaan. Door aanpassing van de wetgeving wordt dit wel mogelijk gemaakt.

 

Hierdoor heeft de VvE meer middelen ter beschikking om onderhoud te plegen en verduurzaming aan te gaan.  Er kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen, zoals dubbele beglazing of isolatie. Het komt nu voor dat een VvE wel wil investeren, maar er simpelweg de middelen niet voor heeft.