#

VvE Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze.

 

Opstalverzekering
De opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE. Dit is een van de belangrijkste verzekeringen. De opstalverzekering dekt de schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals de gevels, vloeren en muren.

 

Het bestuur is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van de VvE maakt aan de hand van uitgebrachte offertes een keuze tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

 

De premie van de opstalverzekering wordt bepaald door de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten van het opnieuw bouwen van het pand wanneer deze totaal verloren gaat.

 

In de polis moet ook een appartementsclausule opgenomen worden. De appartementsclausule is een clausule in de polis waarin staat dat als er schade ontstaat door de schuld van een appartementseigenaar, de verzekeraar de schade toch vergoedt.

 

VvE aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering is ook een verplichte verzekering. Deze verzekering dekt schade aan derden of aan spullen van derden die veroorzaakt worden door gebreken aan het pand.

 

VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering is niet verplicht. De bestuurders van de VvE kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door hun handelen. Het is daarom verstandig om deze verzekering af te sluiten.

 

Rechtsbijstandsverzekering voor VvE’s
Deze verzekering is ook niet verplicht, maar het is aan te bevelen om deze verzekering af te sluiten. De rechtsbijstandverzekering van individuele eigenaren of bestuurders geeft geen dekking in gevallen waarbij de VvE de partij is. Deze verzekering kan van belang zijn als er geprocedeerd wordt tegen VvE leden, of bijvoorbeeld de gemeente.