#

Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan een woning waarvan de aanvrager niet zelf de eigenaar is, de gemeente dan wel de aanvrager, bevoegd is om zonder toestemming van de eigenaar van de woning, de (woning)aanpassing aan te (laten) brengen.

 

Dit houdt in dat de gemeente bevoegd is om zonder toestemming van de VvE een aanpassing aan te laten brengen in of aan de gemeenschappelijke gedeelten. De gemeente moet de VvE echter wel horen. De VvE kan dan haar zienswijze inbrengen. Echter is de inspraak van de VvE beperkt tot de zienswijze. Het staat de gemeente dan ook vrij om de zienswijze van de VvE naast zich neer te leggen.

 

De VvE kan dus aanpassingen aan gemeenschappelijke gedeeltes niet tegenhouden. Wanneer de VvE weigert mee te werken aan de aanpassingen kan dit hoge kosten tot gevolg hebben.