#

Wetsvoorstel verbeteren functioneren Vve's

Op 24 mei jl. is het wetsvoorstel Verbeteren Functioneren VvE’s aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek de werking van VvE’s.

 

VvE’s moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor herstel en noodzakelijk onderhoud van de gebouwen. VvE’s dienen jaarlijks minimaal 0,05 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te reserveren. Ook kan een VvE er voor kiezen om geld te reserveren middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan. Het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet wordt nog nader bepaald per koninklijk besluit.