Betekenis decharge.jpg

Betekenis ‘decharge’

 

Vaak staat op de agenda van een VvE vergadering het onderwerp ‘decharge’. Over het verlenen van decharge bestaan nogal wat misverstanden. 

 

Decharge kan het beste omschreven worden als goedkeuring van de bestuursverantwoording en tevens van het gevoerde beleid en bestuur. De decharge wordt niet door de kascommissie gegeven, maar door de ledenvergadering. De ledenvergadering geeft ook niet alleen decharge aan de penningmeester, maar ook aan het bestuur. 

 

Er zijn geen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat het bestuur jaarlijks decharge moet vragen aan de ledenvergadering. Het is echter wel nuttig om jaarlijks te bekijken of het bestuur goed heeft bestuurd en of de verantwoording van het bestuur in orde is.