Kamer-van-Koophandel-KVK.jpg

Moet de VvE de functie van bestuurder opgeven bij de KvK

 

Sinds 2008 is het verplicht om VvE’s in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de KvK-inschrijving hoeft niet vermeld te worden of de betreffende bestuurder bijvoorbeeld penningmeester, voorzitter of secretaris is. Wel moet in het handelsregister vermeld worden dat iemand bestuurder is.

 

De reden dat de bestuursfunctie niet hoeft te worden vermeld, is dat volgens de wet iedere bestuurder de VvE mag vertegenwoordigen. In de modelreglementen staat wel dat als er meerdere bestuurders zijn, zij uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemen, maar dat is een interne taakverdeling.

 

Daar komt bij dat in de wet en het reglement van de VvE is bepaald welke taak het bestuur heeft. Ook daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bestuursfuncties. In de modelreglementen wordt namelijk alleen gesproken over ‘het bestuur’ (of in oudere reglementen over de ‘administrateur‘).

 

Het is wel mogelijk om bij de KvK-inschrijving te vermelden welke functie de bestuurder heeft, maar dat hoeft dus niet.