#

Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en vrije tijd in om de kosten van bijvoorbeeld onderhoud van het appartementencomplex laag te houden. Maar zowel bestuurders als de klussende vrijwilliger loopt een financieel risico.

 

Het is wettelijk verplicht binnen een VvE om een bestuur aan te stellen. Degene die een bestuurlijke taak op zich nemen, loopt een relatief groot risico. De bestuurder is er zich vaak niet van bewust dat ze hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor fouten of nalatigheden in de uitvoering van hun functie. Niet alleen derden kunnen de voorzitter en de medebestuursleden aansprakelijk stellen, maar ook de vereniging of leden van de vereniging. Het maakt voor de wet geen verschil of de bestuurder voor zijn werkzaamheden een vergoeding ontvangt.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders van VvE’s tegen schadeclaims. De dekking geldt voor het privévermogen van bestuurder, erfgenamen, echtgenoten, geregistreerde partners en wettelijke vertegenwoordigers.

 

Ongevallenverzekering Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers die regelmatig diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, zijn de risico’s meer van fysieke aard. Eventuele ongelukken tijdens werkzaamheden voor de VvE zoals het vallen van de trap, zijn meestal niet verzekerd via de privéverzekering. Hiervoor kan de VvE een Ongevallenverzekering Vrijwilligers afsluiten.