#

Is kamergewijze verhuur in VvE
toegestaan?

 

Het gebeurt steeds vaker dat een woonappartement door meerdere personen – die onderling geen
huishouden vormen – wordt gebruikt.


Potentiële kopers die overwegen een appartement te kopen, willen vaak weten of de VvE middels de
splitsingsakte deze vorm van verhuur kan verbieden, terwijl eigenaren die hun appartement zelf
bewonen vaak willen weten of zij deze vorm van verhuur in de VvE kunnen beperken.


Bestemming in splitsingsakte
In hoeverre dit wel of niet mogelijk is, is afhankelijk van de specifieke bepalingen die hierover in de
splitsingsakte zijn opgenomen. De meeste splitsingsaktes bepalen expliciet wat de bestemming is van
de individuele appartementsrechten en op welke wijze de appartementen moeten worden gebruikt.
Als het gaat om woonappartementen, dan bepaalt de splitsingsakte doorgaans dat de bestemming
‘wonen’ of ‘woning’ is. Uit jurisprudentie kan men afleiden dat kamergewijze verhuur in
overeenstemming is met de bestemming ‘wonen’. Dit betekent dat de vergadering niet om
toestemming hoeft te worden gevraagd.


Dat is anders als in de splitsingsakte een specifieke bepaling is opgenomen over de
woonbestemming, waaruit blijkt dat de eigenaar of gebruiker verplicht is het appartement te
gebruiken met zijn of haar gezin of inwonenden. In dat geval is toestemming van de vergadering
nodig voor het afwijkende gebruik.


Verbodsbepaling in splitsingsakte
Regelmatig komt het voor dat in de splitsingsakte – naast de bestemming - een specifieke
verbodsbepaling is opgenomen. Indien in de splitsingsakte een verbodsbepaling is opgenomen,
bijvoorbeeld ‘pension of kamerverhuurbedrijf’, dan is kamergewijze verhuur in geen geval mogelijk.
Dit betekent dat het ook niet mogelijk is voor de vergadering om toestemming te geven voor een
gebruik dat afwijkt van de verbodsbepaling.