VvE beheer Veldhoven 3.jpg

Wat mag een bestuur in geval van nood

 

Bij een calamiteit, zoals een brand of een lekkage in het gebouw van een VvE moet er vaak snel gehandeld worden. De oorzaak zal zo snel mogelijk opgelost moeten worden. In de meeste modelreglementen is opgenomen dat het bestuur van de VvE daar zelf opdracht voor mag geven. Er zijn echter wel beperkingen. 

 

Voor de meeste calamiteiten die voorkomen binnen een vereniging, zijn er specifieke bedrijven actief. Denk bijvoorbeeld aan een slotenmaker of loodgieter.

 

In de meeste reglementen van VvE’s is bepaald dat het bestuur bevoegd is om in geval van nood actie te laten ondernemen. Hiervoor wordt vaak een bedrag genoemd waartoe het bestuur bevoegd is, of er wordt een bedrag vastgesteld door de ledenvergadering. Daarvoor hoeft dan geen vergaderbesluit afgewacht te worden. Uiteraard moet het bestuur na afloop wel rekening en verantwoording afleggen. Als de kosten voor het herstel van gevolgschade boven het mandaat van het bestuur uitkomen, moet een vergaderbesluit afgewacht worden.

 

Noodgeval

Het kan voorkomen dat er sprake is van een noodgeval en dat het bestuur van uw VvE niet bereikbaar is. Als het bestuur niet bereikbaar is bij een noodgeval mogen appartementseigenaren ook zelf actie ondernemen. Dat is zaakwaarneming. De grondslag daarvoor is niet alleen de wet waarin dat staat, maar ook een bepaling in de modelreglementen. 

 

AD-Vi VVE Beheer

AD-Vi VVE Beheer heeft als beheerder van appartementencomplexen een noodnummer waarop zij 24 uur per dag bereikbaar is voor calamiteiten.