building-4.png

Algemene informatie VvE

Algemene informatie VvE

building-5.png
Appartementsrecht

Deel van het geheel
Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren d…

building-2.jpg
Reglement van splitsing

Gebruiksregels
In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, die men zou kunnen noemen de gedragsregels voor eigenaars/be…

building-3.png
Vereniging van eigenaars

Belangenbehartiging
Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars van het betreffende gebouw. Dit verplichte lidma…

building-1.png
Het kopen van een appartementsrecht

Bij het kopen van een huis komen verkoper en koper overeen dat een bepaalde woning tegen bepaalde voorwaarden en prijs op een afgesproken tijd eigendo…

building-4.png
Rechten en plichten

Huishoudelijk reglement
Als u in een flatgebouw woont, zit u in een leefgemeenschap met eigen regels. Uw rechten en verplichtingen zijn te vinden in d…

building-5.png
Financiële zaken

Servicekosten
De eigenaar van een flatwoning betaalt periodiek -meestal per maand of per drie maanden- aan de vereniging van eigenaars de zogenaamde s…

building-1.png
De vereniging in de praktijk

Vergaderingen
Hoe werkt nu zo'n vereniging van eigenaars bij een gemiddeld groot flatgebouw in de praktijk? In het algemeen worden er slechts één, hoo…

building-2.jpg
Het privé gedeelte

Eigen terrein
In officiële stukken heet een flatwoning 'het gedeelte van het gebouw, dat bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt'. Da…

building-4.png
De gemeenschappelijke ruimten

Gebruik
Zoals voor de hand ligt, zijn entree, hal, trappen en trappenhuizen, galerijen en terassen, liften, gangen naar en tussen de bergingen en een …

building-3.png
Andere vormen van flateigendom

Deze informatie gaat alleen over de splitsing in appartementsrechten. Dit heet ook wel 'horizontale eigendom'. De eigendom van het appartementsrecht i…

building-5.png
Tenslotte

De splitsing van een gebouw in appartementsrechten moet gebeuren bij notariële akte, die daarna in de openbare registers van de Dienst van het kadaste…