#

Energiebesparende maatregelen

Sinds 8 juni jl. is het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen.

 

Energieverbruik in een appartementencomplex wordt steeds belangrijker. Eigenaren maar ook mogelijke kopers wensen een laag energieverbruik. Een laag verbruik van energie in de algemene ruimte is dan ook steeds meer gewenst.

 

Vaak zijn om energiebesparende maatregelen te nemen flinke investeringen nodig en veel VvE’s hebben daar geen gelden voor gereserveerd. Sinds 8 juni jl. bestaat de energiebespaarlening voor de VvE.

 

Het Nationaal Energiebespaarfonds is opgericht voor het verstrekken van laagrentende leningen aan eigenaren en of bewoners. Deze lening wordt verstrekt zonder hypothecaire zekerheid. Wel is de lening uitsluitend bedoeld voor bepaalde energiebesparende maatregelen. Denkt u hierbij aan dakisolatie, hoogrendementsketel, zonnepanelen, led verlichting e.d.
De maatregelen die uitgevoerd worden, moeten door een aannemer of installateur worden uitgevoerd en mogen niet zelf worden uitgevoerd.

 

De voorwaarden van de VvE energiebespaarlening zijn:

  • De VvE moet uit ten minste 10 appartementsrechten bestaan. Bij minder dan 10 appartementsrechten moeten de eigenaren individueel een lening aanvragen.
  • De lening moet een minimale omvang hebben van € 25.000,- en van maximaal € 5.000.000,-.
  • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar.
  • De lening heeft een relatief lage rente.
  • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en blijft gelden gedurende de looptijd.


Om in aanmerking te komen voor de lening moet de VvE wel kredietwaardig zijn en redelijk functionerend. De SVN de fondsmanager van de lening voert een aantal toetsen uit, onder andere Bureau Krediet Registratie en Stichting Fraudebestrijding hypotheken. De toetsen gelden voor de VvE en de bestuursleden. Ook zal er inzage in de VvE verstrekt moeten worden.

Om de lening aan te gaan moet de VvE uiteraard wel voldoen aan de wettelijke eisen van de VvE. Er moet voldaan worden aan het quorum en de stemverhoudingen. De leden van de vereniging dienen goed geïnformeerd te zijn over de consequenties en de gevolgen. Een eis is dan ook bij het aangaan van de lening dat in de notulen van de Algemene Vergadering moet blijken dat de leden instemmen met het aangaan van de lening voor energiebesparende maatregelen, met vermelding van hoofdsom en de condities. Ook leidt het aangaan van de lening tot een aanpassing van de periodieke bijdrage. Hier moet de meerderheid van de Algemene Vergadering mee akkoord gaan.

 

De lening en de condities van het aangaan van de lening dienen uiteraard goed beoordeeld te worden. Daarnaast moet uiteraard bekeken worden of de VvE conform de splitsingsakte en het geldende modelreglement een financiering aan mag gaan.