#

Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?

Allereerst moet er een akkoord van de Algemene Ledenvergadering komen alvorens het is toegestaan om een vergoeding uit te keren. Is de vergadering akkoord, dan kan er overgegaan worden tot het geven van een vergoeding. Hiervoor kan uitgegaan worden van een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding.

In de meeste gevallen zal er gekozen worden voor een onkostenvergoeding. Hieronder kan worden verstaan een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor bijvoorbeeld telefoongesprekken, postzegels, enveloppen of papier.

Indien er van één van onderstaande situaties wordt uitgegaan, dan is er sprake van een vrijwilligersvergoeding (bron: Belastingdienst):

 

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150,= per maand en € 1.500,= per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150,= per maand en € 1.500,= per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150,= per maand en € 1.500,= per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 

Zolang de vergoeding voor het vrijwilligerswerk binnen de genoemde grenzen blijft, hoeft de vergoeding niet aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Zodra de vergoeding wel hoger is, dan wordt de VvE gezien als een werkgever en moet de VvE ook sociale lasten etc. afdragen. De vrijwilliger dient de vergoeding dan ook op te nemen in de belastingaangifte.